STUDIO DUST


“Pollution is nothing but the resources we are not harvesting. We allow them to disperse because we’ve
been ignorant of their value.” Buckminster Fuller 

Studio Dust is a design studio based in Rotterdam. The studio has as a main focus to up-cycle industrial
waste materials into products by using craftsmanship. It has a love for the materials textile and ceramic,
and a fascination for the industrial waste: dust. Dust is the consequence of making. Dust seems like
worthless material, however the industry produces lots of it. Now all this material is burned as waste
and is pollution as fine dust our air. Studio Dust wants to contribute to clean air by upcycling all waste
materials; by ironically also using the industrial waste dust as material. The pollution of dust has huge
consequences for the health of humans! (Better create something out of dust, then have dust-pollution!)

Dust is light and airy and has a poetry to it. Dust is a state of the material.  Dust symbolizes the fragility
of the available materials.  But it also symbolizes the power of circular thinking concerning materials
(circular economy). Everything will turn into dust, and is created from dust.   This worthless material
can be up-cycled by the use of craftsmanship. The value of crafts is that it can shape material rough and
independently, and in contrast to the industry does not need uniform material. Studio Dust wants to
preserve the knowledge of craftsmanship.

 

Studio Dust is een Rotterdamse ontwerp studio. De studio heeft als focus om textiele en keramieke
producten te ontwerpen voor het interieur van industrieel afval door middel van ambachtelijke technieken.
Studio Dust heeft een voorliefde voor de materialen textiel en keramiek, en een fascinatie voor
het industriële afval fijnstof. Stof is het gevolg van doen. Fijnstof lijkt een nietig en waardeloos materiaal,
maar doordat de industrie er zo veel van produceert is het waardevol om als materiaal in te zetten. Nu
wordt al dit materiaal als afval verbrand, en vervuilt het onze lucht doordat het als fijnstof in de lucht
terecht komt. Studio Dust wil een bijdrage leveren aan schone lucht door ironisch genoeg het industriële
afval materiaal stof te upcyclen, waardoor er geen industrieel afval materiaal verbrand wordt. Fijnstof is
ook een ernstig gevaar voor de gezondheid!

Fijnstof staat voor mij symbool voor enerzijds  de fragiliteit van de materiaal schaarste, en anderzijds voor
de kracht van het circulaire denken. Al het materiaal heeft waarde en kan in circulaire processen opnieuw
ingezet worden. De waarde van ambachtelijke technieken is dat het industrieel rest materiaal kan
herwaarderen doordat het in tegenstelling tot industriële machines geen uniform materiaal behoeft. Studio
Dust wil de kennis van ambachten conserveren door ze in te zetten in het ontwerp.